Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Hostelau

Gwybodaeth am lety sylfaenol a gynigir gan hostelau, yn enwedig os ydych yn ifanc neu�n ddigartref.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

an_housingandhomelessness_2.jpgAlla i gael cymorth os nad oes gennyf le i fyw ynddo?

Ffeindiwch allan beth allech wneud os ni allech aros yn eich cartref.


Taflen rhentu a gosod

Eich hawliau cyfreithiol, os ydych yn rhentu fflat, tŷ neu ystafell fyw a chysgu. Os ydych yn landlord preifat, dysgwch am eich hawliau a’ch dyletswyddau i’ch tenantiaid.


an_housingandhomelessness_4.JPG

Anghydfodau mewn cymdogaeth a chymuned

Eich hawliau mewn perthynas â phroblemau gyda’ch cymdogion, p’un ai ydych yn cwyno am eich cymydog neu fod y cymydog yn cwyno amdanoch chi.


an_housingandhomelessness_5.JPG

Prynu a gwerthu eiddo

Sut i ddelio â llawer o’r problemau cyffredin a fo gennych ynglŷn â phrynu neu werthu tŷ neu fflat.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau