Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Arweinlyfrau a dolenni gwybodaeth gfreithiol

Mae Cyngor Cyfreithiol Cymunedol yn cynhyrchu dwy gyfres o arweinlyfrau i'ch helpu gyda'ch problemau. Rydym hefyd yn darparu dolenni at wybodaeth ar destunau na chynhwysir yn yr arweinlyfrau hyn.

Mae ein harweinlyfrau yn rhoi i chi amlinelliad o’ch hawliau cyfreithiol. Nid ydynt yn arweiniad llawn i’r gyfraith ac nid ydynt wedi eu bwriadu i fod yn arweiniad o ran sut y bydd y gyfraith yn berthnasol i chi neu i unrhyw sefyllfa benodol.

Mae’r arweinlyfrau’n cael eu diweddaru’n gyson ond gall y gyfraith fod wedi newid ers iddynt gael eu hysgrifennu, felly gall yr wybodaeth ynddynt fod yn anghywir neu fod wedi dyddio. Os oes gennych broblem, bydd angen i chi gael rhagor o wybodaeth neu gyngor personol i benderfynu beth yw’r ffordd orau o’i datrys. Gweler yr adrannau ‘Rhagor o gymorth’ ym mhob arweinlyfr am ffynonellau gwybodaeth a chyngor.

Arweinlyfrau gwybodaeth

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli y gallai cyngor cyfreithiol eu helpu gyda'u problem. Mae rhai hefyd angen amser maith i sylweddoli bod angen cymryd camau a cheisio help. Mae'r gyfres hon o arweinlyfrau elfennol wedi eu dylunio i annog pobl i gymryd y camau cyntaf tuag at gael cymorth.

Arweinlyfrau hunangymorth

Mae'r rhain yn arweinlyfrau manylach a ddyluniwyd i roi cymorth i bobl ddatrys eu problemau eu hunain. Ar y cyfan fe'u defnyddir gan bobl sy'n gallu defnyddio ‘hunangymorth' yn hyderus. Gellir eu defnyddio hefyd fel adnodd ychwanegol ar gyfer darparwyr cyngor. Mae'r rhain ar gael i'w lawrlwytho'n unig.

 • Delio â dyled - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn National Debtline.
 • Cyflogaeth - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn Citizens Advice
 • Ysgaru a gwahanu - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn Advice Now
 • Rhentu a gosod - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn Shelter
 • Colli eich cartref - mae'r arweinlyfr hwn bellach wedi cael ei ddisodli gan gyfres o we-ganllawiau.
 • Y Ddeddf hawliau dynol - Mae hwn yn cael ei adolygu.Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn gan y ‘Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol'.
 • Hawlio lloches - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn gan y 'Cyngor Ffoaduriaid'.
 • Budd-daliadau lles - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn 'Arweinlyfr Cyngor'.
 • Ewyllysiau a Phrofiant - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn Directgov
 • Delio â'r heddlu - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn 'Arweinlyfr Cyngor'.
 • Achosion dim-ennill, dim-ffi - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn 'Arweinlyfr Cyngor'.
 • Damweiniau meddygol - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn 'Camau yn erbyn Damweiniau Meddygol'.
 • Anafiadau corfforol - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn 'Arweinlyfr Cyngor'.
 • Gofal yn y gymuned - mae canllawiau we Gofal yn y Cartref a Gofal Preswyl wedi cymeryd lle y daflen Gofal yn y Gymuned.
 • Addysg - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth ar y pwnc hwn gan 'Canolfan Cynghori ar Addysg'.
 • Mewnfudo a chenedligrwydd - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn gan y 'Cyngor Ffoaduriaid'.
 • Iechyd Meddwl - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn 'Arweinlyfr Cyngor'.
 • Dewisiadau amgen i lys - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn 'adr now'.
 • Cyfryngu Teuluol - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn Advice Now
 • Feteraniaid - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn gan 'Asiantaeth Personél Gwasanaeth a Feteraniaid'.
 • Trais yn y cartref - Cam-drin ac Aflonyddu mae hwn wedi cael ei ddisodli gan gyfres o we-ganllawiau.
 • Achosion gofal - Mae hwn yn cael ei adolygu. Yn y cyfamser gallwch ganfod gwybodaeth am y pwnc hwn yn Family Rights Group
 • Eich gwrthod gan DLA/AA? Meddwl nad ydych yn cael digon? (cynhyrchwyd gan ASA Advicenow)
 • Sut i ddelio â chyfweliad dan rybudd (cynhyrchwyd gan ASA Advicenow)

Dolenni Defnyddiol

nôl i'r dechrau