Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Ynglyn â ni

Mae Cyngor Cyfreithiol Cymunedol yn wasanaeth ymgynghorol cyfrinachol am ddim, a thelir amdano gan gymorth cyfreithiol.

Llinell gymorth

Cewch gyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim trwy alw 08001 225 6653. Gallwn eich helpu gyda phroblemau dyled, tai, cyflogaeth, addysg a budd-daliadau a chredydau treth. Mae galwadau'n costio o 4c/mun. Pryderu am y gost? Gofynnwch i ni roi galwad yn ôl i chi.


Gwefan

Canfyddwch wybodaeth a chyngor ar ystod eang o bynciau ar ein gwefan. Defnyddiwch ein hoffer rhyngweithiol i ganfod a ellwch chi gael cymorth cyfreithiol, a chwiliwch am ymgynghorwyr cyfreithiol yn agos atoch chi.


Canolfannau cynghori a rhwydweithiau

Mae canolfannau a rhwydweithiau Cyngor Cyfreithiol Cymunedol yn darparu gwasanaethau cynrychioli a chyngor cyfreithiol annibynnol a chyfrinachol. Mae canolfannau a rhwydweithiau yn agor ledled Cymru a Lloegr. Canfyddwch a oes un yn agos atoch chi.


Teledu Digidol

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod â mynediad cyfyngedig i'r rhyngrwyd, mae Cyngor Cyfreithiol Cymunedol hefyd ar gael ar deledu rhyngweithiol digidol. Gallwch chwilio am ymgynghorydd cyfreithiol, archebu ein taflenni am ddim, a chael gwybodaeth ynglŷn â dyled, tai, addysg, cyflogaeth, a budd-daliadau a chredydau treth.


Eisiau cysylltu â ni?

Canfyddwch sut i gysylltu â ni

A wnaethoch chi helpu pobl i gael cyngor?

Ewch i'n hadran gynghori i weld sut y gallwn ni eich helpu.

nôl i'r dechrau