Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cymorth

 • Cymorth gyda phroblem gyfreithiol
 • Cymorth i gael hyd i wybodaeth
 • Hygyrchedd
 • Edrych ar ieithoedd eraill ar y safle hwn
 • Cwestiynau, adborth neu gwynion

Cymorth gyda phroblemau cyfreithiol

Dewiswch destun o ochr dde’r sgrin i gael hyd i wybodaeth a ffynonellau i’ch helpu gyda’ch problemau cyfreithiol.

Gallwch hefyd:

Cymorth i gael hyd i wybodaeth

Mae tudalen ein gwefan yn egluro beth ydi’r wybodaeth a’r ffynonellau sydd ar gael ar y wefan hon.

Os cewch drafferth i gael hyd i’r hyn y chwiliwch amdano, gallwch hefyd

 • ddefnyddio ein map safle
 • roi gair neu ymadrodd yn y blwch chwilio ar dop y dudalen hon.

Cymorth gyda’r Cyfeiriadur

Os oes angen cymorth arnoch gyda’r Cyfeiriadur ewch, os gwelwch yn dda, i’r dudalen Cael hyd i gynghorwr cyfreithiol.

Os ydych yn ddarparwr cyngor cyfreithiol a bod angen cymorth arnoch i ddiweddaru’r manylion am eich sefydliad, ewch, os gwelwch yn dda, i’r dudalen Sut i ddiweddaru manylion darparwr.

Cymorth gyda’r Cyfrifydd

Os oes angen cymorth arnoch ar sut i ddefnyddio’r cyfrifydd cymorth cyfreithiol, ewch, os gwelwch yn dda, i’r dudalen Cymorth cyfrifydd.

Hygyrchedd

Rydym wedi ymdrechu i wneud y wefan hon mor hygyrch ag sydd bosibl i bob defnyddiwr. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r nodweddion hygyrchedd sydd ar y wefan hon, ewch, os gwelwch yn dda, i’r dudalen Hygyrchedd.

Edrych ar ieithoedd eraill

Mae gwefan Cyngor Cyfreithiol Cymunedol yn awr ar gael mewn deg o ieithoedd:

Saesneg, Cymraeg, Tsieinëeg (wedi ei symleiddio), Urdu, Bengali, Hindi, Punjabi, Gujurati, Twrceg ac Arabeg. I weld y tudalennau yn yr ieithoedd hyn dewiswch yr iaith a ddymunwch o dop dde'r sgrin.

Cwestiynau, adborth a chwynion

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, adborth neu gwynion ynglŷn â’r wefan hon, Cysylltwch â Ni, os gwelwch yn dda.

nôl i'r dechrau