Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Kanuni haklarınız hakkında bilgi ve yardım alınız

Aile ve kişisel
 

 • Çocuklar
 • Boşanma
 • Ailede kötü muamele

Eğitim ve öğrenim
 

 • Zorbalık
 • Okula Devam
 • Uzaklaştırma

Borç, para ve vergi

 • Borç
 • Kredi kartları
 • Mortgage

Devlet yardımı ve vergi kredileri

 • Vergi kredileri
 • Gelir desteği
 • İş arama
  yardımı

İstihdam
 

 • İşten çıkarılma
 • Haksız biçimde işten çıkarılma
 • Ayrımcılık

Barınma ve evsizlik

 • Konut kiralama
 • Evden çıkarılma
 • Bakım ve
  onarım

Başa geri dön