Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cewch wybodaeth a chyngor am eich hawliau cyfreithiol

Teuluol
a phersonol

 • Plant
 • Ysgariad
 • Trais teuluol

Addysg a
hyfforddiant

 • Bwlio
 • Presenoldeb
 • Gwahardd

Dyled
arian a threth

 • Dyled
 • Cardiau credyd
 • Morgeisiau

Budd-daliadau
a chredydau treth

 • Credydau treth
 • Cymorthdal incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith

Cyflogaeth
 

 • Diswyddiad
 • Diswyddiad annheg
 • Anffafriaeth

Heddlu a Throsedd
 

 • Wedi cael eich arestio?
 • Mewn llys
 • Dioddefwyr

Ydy cyfryngu'n addas i chi?

A dyn a dynes yn siaradMae cyfryngu teuluol yn fodd o ddatrys dadlau am broblemau plant neu arian heb fynd i'r llys.

Defnyddiwch ein hofferyn cyngor cyfryngu

Beth yw fy hawliau os dilëir fy swydd?

Gweithredwr ffônGall ein offeryn cynghori roi help i chi ynglŷn â beth i’w wneud nesaf.

Defnyddiwch ein offeryn cynghori newydd

Alla i gael cymorth cyfreithiol?

Os ydych chi’n byw ar incwm isel neu fudd-daliadau, effallai byddwch chi’n gymwys i dderbyn cymorth cyfreithiol.

Beth yw cymorth cyfreithiol?

Ydych chi’n helpu pobl i gael cyngor?

an_benefitsandtaxcredits_3.JPGOs ydych chi’n siarad â phobl sydd efallai angen cyngor, gallwch lawrlwytho posteri, trefnu galwadau yn ôl a llawer mwy.

Ewch i’n hadran ymgynghorwyr

nôl i'r dechrau