Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cysylltwch â Ni

Os hoffech roi'ch sylwadau ar unrhyw agwedd o'n gwasanaeth, neu os oes arnoch angen cyngor cyfrinachol am ddim, defnyddiwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.

Byddwn yn ateb o fewn 24 awr (os ar ddydd Sadwrn, ar ôl 12.30pm, dydd Sul neu Ŵyl Banc caiff ateb ei anfon y diwrnod gwaith dilynol). Dysgwch ragor am ein gwasanaeth cynghori drwy e-bost.

Os hoffech siarad â rhywun cyn hynny, gallwch hefyd ffonio 08001 225 6653. Mae galwadau'n costio o 4c/mun. Poeni am y gost? Gofynnwch i ni roi galwad yn ôl i chi.

Eisiau archebu taflenni neu ddeunyddiau hyrwyddo, neu wybod mwy amdanom? Cysylltwch â´n tîm marchnata yn hytrach os gwelwch yn dda.

Am ymholiadau cyffredinol am y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol, os gwelwch yn dda cysylltwch â'r Gwasanaeth Cwsmeriaid ar 0800 0856 643, Llun-Gwen 9-5.


Cewch gyngor trwy ebost
Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw drydydd parti. Gweler ein polisi preifatrwydd am ragor o wybodaeth.

nôl i'r dechrau