Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Asiantaethau llety

Gwybodaeth am asiantaethau, cyhoeddus a phreifat, a all eich helpu i ganfod lle i fyw ynddo.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Letting agencies

  You may be able to get a private tenancy through a letting agency. There are rules about how agencies operate and what they can charge tenants for. (This applies in England only.)

  From: Shelter

 • Using estate agents

  It's possible to sell your home privately but most people use an estate agent to sell their homes. Information about why it's important to choose carefully, and to make sure you understand what the contract you have with the agent means.

  From: Shelter

 • Accommodation agencies

  Information on what an accommodation agency can and cannot charge for. Includes tips on what to check if you are offered accommodation by an agency and information on discrimination by accommodation agencies.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Estate agents' fees

  If you are selling your home through an estate agent, you will have to pay commission and fees. How much you have to pay normally depends on the type of contract you have with the estate agent. Information to help explain all aspects of estate agents' fees.

  From: Shelter

 • Complaints about letting agents

  If you rent privately, you may deal with a letting agent, who looks after the tenancy on behalf of the landlord. If you are not happy with their services, you may want to make a complaint about them. Information on how to go about complaining about your letting agent.

  From: Shelter

 • Complaints about estate agents

  information about complaining when you try to buy or sell your home through an estate agent. Complaining is usually the best way of dealing with issues such as rudeness or lack of consideration.

  From: Shelter

 • Renting from a letting agent (PDF)

  Information on renting privately owned accommodation through a letting agency, including regulation of letting agencies, what an agency can and cannot charge a fee for and a checklist of points to ask before registering with an agency.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Tips for people renting privately

  Explains what to look for and how to avoid problems if you're currently looking for a place, what your rights are if you're living with a mate, what to do if you're living in somewhere that needs repairs, and what to do if you are being harrassed by your landlord or want to leave. Part of Shetler's campaign against bad landlords.

  From: Shelter

 • Lodging schemes

  If you need a place to live, you may be able to find one through a local lodgings scheme. These schemes can put you in contact with someone who has a spare room they are willing to rent out. Most schemes are run by the council or a local advice centre.

  From: Shelter

 • Association of Residential Lettings Agents (ARLA)

  Information for tenants and landlords from ARLA, the professional and regulatory body for letting agents.

  From: Association of Residential Lettings Agents (ARLA)

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

an_housingandhomelessness_2.jpgAlla i gael cymorth os nad oes gennyf le i fyw ynddo?

Ffeindiwch allan beth allech wneud os ni allech aros yn eich cartref.


Taflen rhentu a gosod

Eich hawliau cyfreithiol, os ydych yn rhentu fflat, tŷ neu ystafell fyw a chysgu. Os ydych yn landlord preifat, dysgwch am eich hawliau a’ch dyletswyddau i’ch tenantiaid.


an_housingandhomelessness_4.JPG

Anghydfodau mewn cymdogaeth a chymuned

Eich hawliau mewn perthynas â phroblemau gyda’ch cymdogion, p’un ai ydych yn cwyno am eich cymydog neu fod y cymydog yn cwyno amdanoch chi.


an_housingandhomelessness_5.JPG

Prynu a gwerthu eiddo

Sut i ddelio â llawer o’r problemau cyffredin a fo gennych ynglŷn â phrynu neu werthu tŷ neu fflat.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau