Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Adfeddiannu cartrefi

Beth i�w wneud os ydych mewn perygl o gael eich cartref wedi ei adfeddiannu gan eich landlord, yn cynnwys adfeddiannu oherwydd eich bod yn methu parhau i dalu�ch taliadau morgais.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Repossession

  As a home owner, you can only be evicted if your lender or freeholder has a legal reason (grounds) and the correct procedure is followed. Repossession doesn't happen automatically. It may be possible to stop the eviction at any stage in the process. (Applies to England only)

  From: Shelter

 • Mortgage arrears

  Information on the options that you may have if you find yourself in mortgage arrears. You'll need to act quickly, even if the problem is only temporary.

  From: Shelter

 • Mortgage shortfalls

  Explains what a mortgage shortfall is and how long you can be pursued for the debt. Includes what to do if you dispute the amount and how to negotiate repayments.

  From: National Debtline

 • Ordered to leave

  Explains what happens if the court decides that you should be evicted, the bailiffs' role in evicting you, and what will happen to your home and to any mortgage debts you have. Also outlines how the repossession could affect your future housing options. (Applies in England only)

  From: Shelter

 • Repossession - allowed to stay

  You may have been allowed to stay in your home after a repossession hearing. This may be because there wasn't a good enough reason to evict you or because the judge believed you should be allowed to stay, on the condition that you can put the situation right (for example, by paying off your arrears) within a certain amount of time. This page only applies to England.

  From: Shelter

 • Home ownership - going to court

  If you are a homeowner, you can only be evicted if the court makes an order telling you to leave. Explains what happens if you are taken to court. (England only)

  From: Shelter

 • Mortgage rescue schemes

  Information on schemes which help homeowners who are struggling to pay their mortgage, including private and government-run schemes and those run by social landlords, and where to find financial advice.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Government-funded help for struggling homeowners

  Several Government-funded measures are now available to help people who are finding it increasingly difficult to pay their mortgages as a result of the economic downturn.

  From: Shelter

 • Repossession by a landlord's lender

  Your landlord's lender may try to repossess the property you are renting if your landlord does not keep up with their mortgage payments. If this happens, you may have some protection from eviction if your tenancy is binding on the landlord's lender. If not, your options will be more limited. Information on how you can get help if you are in this situation.

  From: Shelter

 • What happens when your mortgage lender takes you to court?

  Information on what a lender must do before seeking possession, including pre-action protocols, and decisions a court can make. (Applies in England only)

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Your mortgage lender takes you to court - how to prepare for the court hearing

  Information on what to do before a possession hearing, information to take to court, who can accompany you and what will happen during the hearing.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

an_housingandhomelessness_2.jpgAlla i gael cymorth os nad oes gennyf le i fyw ynddo?

Ffeindiwch allan beth allech wneud os ni allech aros yn eich cartref.


Taflen rhentu a gosod

Eich hawliau cyfreithiol, os ydych yn rhentu fflat, tŷ neu ystafell fyw a chysgu. Os ydych yn landlord preifat, dysgwch am eich hawliau a’ch dyletswyddau i’ch tenantiaid.


an_housingandhomelessness_4.JPG

Anghydfodau mewn cymdogaeth a chymuned

Eich hawliau mewn perthynas â phroblemau gyda’ch cymdogion, p’un ai ydych yn cwyno am eich cymydog neu fod y cymydog yn cwyno amdanoch chi.


an_housingandhomelessness_5.JPG

Prynu a gwerthu eiddo

Sut i ddelio â llawer o’r problemau cyffredin a fo gennych ynglŷn â phrynu neu werthu tŷ neu fflat.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau