Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Pobl hŷn

Hawliau pobl hŷn. Gwybodaeth am fudd-daliadau, oed ymddeol, pensiynau a chael gwasanaethau gofal yn y cartref.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Age UK advice guides

  Advice leafelts including information on benefits, financial issues, housing and home safety, care options, work, and health.

  From: Age UK

 • Retirement and pensions

  This section covers planning for retirement, a guide if you are about to retire, money in retirement, working and learning opportunities in retirement and pensions.

  From: Directgov

 • Am I entitled to Pension Credit?

  Explains what income and savings are taken into account when your entitlement to Pension Credit is worked out.

  From: Directgov

 • Community care

  Community care services, includes information on assessments for services, carers, and which services may be charged for.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Care homes

  This page explains what a care home is, how to find a care home that is right for you, and how you could pay for your place in a care home. Also includes information on means testing.

  From: Age UK

 • Going into hospital (PDF)

  Looks at how a hospital stay will affect your benefits and how to deal with any problems or concerns about your care whilst there.

  From: Age UK

 • Hospital discharge arrangements (PDF)

  This factsheet looks at how your discharge following NHS treatment should be managed and looks at the care and support decisions you may be asked to make.

  From: Age UK

 • Ageist health care

  Information on what you can do if you think you have been treated unfairly in the health or social care system because of your age.

  From: Age UK

 • Getting legal advice (PDF)

  Information aimed at people over 60, about obtaining and paying for legal advice in England and Wales.

  From: Age UK

 • Your human rights - guide for older people

  Provides practical information about human rights and their relevance to older people.

  From: British Institute of Human Rights

 • Financial and legal tips

  Tips about organising your financial and legal affairs so that, if neccessary, they can be looked after by another person in the future. Includes details of power of attorney and appointeeship.

  From: Alzheimer's Society

 • Consumer advice for older people

  Advice on purchasing services and what to do when buying a product or service goes wrong. Also includes information on whether you qualify for certain concessions which will save you money. Discover what they are and how to get the best deals.

  From: Age UK

 • Crime prevention for older people

  Factsheet information for people over 60 on things you can do to protect yourself both inside and outside your home, including protection from marketing scams and identity theft. Also explains what to do after the crime.

  From: Age UK

 • Dental care and older people

  Explains NHS dental care in England, paying for NHS treatment and help with NHS dental charges for those on a low income. Includes information on taking care of teeth and gums for people over 60.

  From: Age UK

 • Back to nature breaks

  Information about different kinds of holidays or short breaks for older people.

  From: Age UK

 • Learning in later life

  Covers the benefits of learning later in life and how you can find information on learning opportunities in your area.

  From: Lifelong learning

 • Keeping fit

  Information on keeping fit and healthy for the over 60s.

  From: Age UK

 • Holiday to your homeland

  Information about visiting your country of origin, aimed at the over 60s.

  From: Age UK

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

Ysgaru a gwahanuYsgaru a gwahanu

Eich sefyllfa gyfreithiol os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil ac yn ystyried gwahanu neu ysgaru.


family_mg_0737

Trais yn y cartref, cam-drin ac aflonyddu

Eich hawliau cyfreithiol os ydych yn dioddef unrhyw fath o gam-drin yn eich cartref gan aelodau eraill o’ch teulu. Canfyddwch sut i gael help ymarferol i’ch amddiffyn chi a’ch plant.


Byw gyda'ch gilydd a'ch hawliau petaech yn gwahanu

Byw gyda’ch gilydd a’ch hawliau petaech yn gwahanu

Eich hawliau os ydych yn byw gyda phartner ond heb fod yn briod nac mewn partneriaeth sifil.


Ewyllyiau a phrofiant

Ewyllysiau a phrofiant

Pan fydd person yn marw, bydd rhywun yn gorfod delio â’i bethau a phenderfynu beth fydd yn digwydd i’r hyn a feddai. Canfyddwch beth ddywed y gyfraith am y modd y dylai hyn ddigwydd.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau