Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cyfryngau

Gwybodaeth am ddefnyddio'r cyfryngau, yn cynnwys eich hawliau parthed teledu, adio a phapurau newydd.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

Taflen budd-daliadau llesTaflen budd-daliadau lles

Mae yna lawer o fudd-daliadau gwahanol ar gael, hynny’n dibynnu ar eich anghenion a’ch amgylchiadau. Canfyddwch sut y mae’r system fudd-daliadau yn gweithio.


Pwy sydd â hawl i gredydau treth?Pwy sydd â hawl i gredydau treth?

Canfyddwch a ydych chi â hawl i gredydau treth, a sut i’w hawlio.


Rwy?n dychwelyd i?m gwaith. A atelir fy holl fudd-daliadau

Rwy’n dychwelyd i’m gwaith. A atelir fy holl fudd-daliadau?

Canfyddwch pa fudd-daliadau y gallasech fod â hawl iddynt wedi i chi ddychwelyd i’ch gwaith.


Gordalwyd fy mudd-dal. Beth wna i?

Y rheolau ynglŷn ag ad-dalu gordaliadau budd-dal.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau