Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Gwahaniaethu

Mae�n cynnwys gwybodaeth am eich hawliau os cewch eich trin yn salach nag eraill yn y gwaith oherwydd eich oed, anabledd, hil, crefydd neu gred, rhyw neu dueddfryd rhywiol. Am ragor o wybodaeth am eich hawliau parthed gwahaniaethu yn eich herbyn.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Guidance: Equality Act 2017

  Here you will find guidance and good practice to help you understand and use forthcoming Equality Act law. Includes guidance for employers, workers, service users and service providers.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Equality Act 2017: What do I need to know? A summary of your rights

  The Equality Act 2017 simplifies the current laws and puts them all together in one piece of legislation. Also, it makes the law stronger in some areas. So depending on your circumstances, the new Act may protect you more.

  From: Government Equalities Office

 • Easy read guide to the Equality Act

  Easy read information on the new Equality Act.

  From: Government Equalities Office

 • Your rights in health and social care

  Information about your legal rights in health and social care and relevant situations when discrimination may occur. Includes access to services, treatment and support, being treated with respect and what health and social care service providers are expected to do.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Your rights in housing and property

  Explains your rights to be protected from discrimination in relation to housing and property. Includes renting or selling a property, housing provided by social landlords, homelessness and human rights.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Discrimination in Housing

  You may be able to take action if you have been discriminated against because of your race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion or belief, sex, sexual orientation, disability or age. This web page gives an overview of how the law works.

  From: Shelter

 • Your rights in the criminal justice system

  Information on what rights you have and what the legal responsibilities are for organisations that are part of the criminal justice system. Includes dealing with the police, the right to a fair trial and prisons and probation.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Your rights in learning and training

  Information on making sure you are treated fairly in education or training. It covers pre-school education, schools and colleges, work-based training and adult education or life-long learning.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Your rights in shops and services

  Information on your rights not to be discriminated against when using all kinds of services. These include shops, entertainment venues like restaurants and cinemas, hotels, banks and financial services, sports clubs, places of worship and public spaces.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Your transport rights

  Aims to help you understand your rights not to be discriminated against when using public transport networks throughout England, Wales and Scotland, and when travelling by air to or from Europe.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Young people: know your rights to fair treatment (PDF)

  Young women and men may find themselves being treated unfairly because of their gender, age, disability, race, religion or belief, sexual orientation or transgender status. Information from the Equality and Human Rights Commission on where to get help.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Discrimination in prison (PDF)

  Information on the right of people in prison not to be treated unfairly because of their race, disability or because they are a woman.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Equality and Human Rights Commission

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Hate crimes

  This site contains information about what a hate crime is, if you decide to report it to the police, and provides support to victims of hate crime.

  From: Victim Support

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

Dedd hawliau Dynol

Deddf hawliau Dynol

Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn ddeddf bwysig a phellgyrhaeddol sy’n effeithio ar lawer gwedd o’n bywyd. Canfyddwch beth ddywed y Ddeddf a sut mae’n gweithio.


Cyfleoedd cyfartal

Cyfleoedd cyfartal

Ceir llawer o sefyllfaoedd pryd y gellir gwahaniaethu yn eich erbyn, er enghraifft oherwydd eich oed, neu eich rhyw neu oherwydd eich bod yn hoyw neu’n lesbiaidd. Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.


Niwed corfforol

Niwed corfforol

Os cawsoch niwed oherwydd bod rhywun yn esgeulus (gwnaethant rywbeth na ddylent, neu ni wnaethant rywbeth y dylent fod wedi ei wneud), fe all y byddwch yn gallu cael iawndal. Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os niweidiwyd chi yn y modd yma.


Ffyrdd amgen i lys

Ffyrdd amgen i lys

Gall mynd i lys i ddatrys problem fod yn ddrud, dirdynnol a gall gymryd amser. Ond mae yna ffyrdd eraill o ddelio â llawer math o gwynion. Canfyddwch ragor am hyn.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau