Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Iechyd anifeiliaid

Gwybodaeth am afiechydon anifeiliaid a�r driniaeth a roir iddynt, yn cynnwys BSE a chlwy�r traed a�r genau.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

an_environmentandcountryside_2.JPG

Cwyno wrth Ofcom

Os ydych yn ddefnyddiwr, yn wyliwr neu'n wrandäwr, a'ch bod eisiau cwyno i Ofcom, mae'r adran hon o'u gwefan yn eich tywys trwy'r broses gam wrth gam.


an_environmentandcountryside_3.JPG

Diogelu data - eich hawliau

Gwybodaeth am sut i gael mynediad i wybodaeth a gedwir amdanoch chi, sut i gywiro gwybodaeth anghywir a sut i stopio post sothach.


an_environmentandcountryside_4.JPG

Lladrad hunaniaeth

Mae gan eich drws ffrynt glo arno er mwyn rhwystro dieithriaid rhag crwydro i mewn a sbaena trwy eich droriau. Ond mae angen arnoch yn ogystal amddiffyn eich manylion personol yr un mor ofalus. Mae'n egluro beth yw lladrad hunaniaeth, beth yw'r risgiau a sut y gallwch eu hosgoi.


an_environmentandcountryside_5.JPG

Preifatrwydd a'r cyfryngau

Fe all y byddwch yn gallu dwyn achos yn erbyn y cyfryngau os ydynt wedi torri cyfreithiau ynglŷn â thorri cyfrinachedd, tresmas, niwsans, gwyliadwriaeth, ac aflonyddu.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau