Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cyflenwad trydan

Eich hawliau pan yn delio â chyflenwyr trydan.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

an_consumeraffairs_2.JPG

Problemau gyda nwyddau a gwasanaethau

Caiff llawer ohonom broblemau o dro i dro â phethau a brynwn, efallai oherwydd eu bod yn ddiffygiol, wedi eu gosod yn anghywir, yn anniogel neu heb fod yr hyn a archebwyd gennym. Canfyddwch beth yw eich hawliau.


an_consumeraffairs_3.JPGAsiantau ac asiantaethau

Eich hawliau pan fyddwch yn delio ag asiant neu asiantaeth. Mae’n cynnwys asiantaethau teithio, ymgynghorwyr ariannol, broceriaid credyd, arwerthwyr, asiantaethau cyflogaeth, asiantau tai ac asiantau gosod.


Yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Corff gwarchod annibynnol safonau bwyd a sefydlwyd i amddiffyn iechyd y cyhoedd a lles defnyddwyr mewn perthynas â bwyd.


an_consumeraffairs_5.JPG

Awdurdod Safonau Hysbysebu

Y corff annibynnol a sefydlwyd gan y diwydiant hysbysebu i blismona’r rheolau a osodwyd yn y codau hysbysebu.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau