Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Pensiynau ymddeol

Pensiynau ymddeol gwladol. Ar gyfer pensiynau preifat neu gwmni gweler 'pensiynau'.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Pensions

  Information on state retirement pension, stakeholder pensions, occupational and personal pensions including organisations which can give advice.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • State Pension

  When you reach state pension age you may become entitled to a State Retirement Pension. Answer some of the questions you may have about how the State Retirement Pension system works.

  From: Age UK

 • State Pension

  The State Pension is a regular payment people can claim when they get to State Pension age. Most people build up some State Pension, but the amount they get varies. It's worth understanding how you build up State Pension and how much income it will give you in later life.

  From: Directgov

 • State pensions

  Information on how to claim your pension, the options on deferral, how to pay voluntary contributions and what to do if you have a complaint.

  From: OPAS- Pensions Advisory Service

 • Early retirement - effect on your pension

  If you retire early, or stop work due to redundancy, ill-health or other reasons, your State Pension and other pensions you're entitled to may be affected. You need to know all your pension options to make sure you'll have enough to live on in retirement.

  From: Directgov

 • Getting a State Pension Forecast

  This forecast tells you how much State Pension you may get when you reach State Pension age. Find out how you can get a forecast and what information you will need before you apply.

  From: Directgov

 • State pension deferral

  State Pension deferral means putting off claiming your State Pension when you reach State Pension age, or choosing to stop claiming it after having claimed it for a period. Explains what your choices are and what you have to do.

  From: Department for Work & Pensions - DWP

 • Pension credit

  Explains what Pension Credit is and who can claim it. Gives information about housing costs, change of circumstances, how to claim and what to do if you disagree with a decision.

  From: Age UK

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

an_benefitsandtaxcredits_2.JPGTaflen budd-daliadau lles

Mae yna lawer o fudd-daliadau gwahanol ar gael, hynny’n dibynnu ar eich anghenion a’ch amgylchiadau. Canfyddwch sut y mae’r system fudd-daliadau yn gweithio.


an_benefitsandtaxcredits_3.JPGPwy sydd â hawl i gredydau treth?

Canfyddwch a ydych chi â hawl i gredydau treth, a sut i’w hawlio.


an_benefitsandtaxcredits_4.JPGRwy’n dychwelyd i’m gwaith. A atelir fy holl fudd-daliadau?

Canfyddwch pa fudd-daliadau y gallasech fod â hawl iddynt wedi i chi ddychwelyd i’ch gwaith.


an_benefitsandtaxcredits_5.JPG

Gordalwyd fy mudd-dal. Beth wna i?

Y rheolau ynglŷn ag ad-dalu gordaliadau budd-dal.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau