Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cymhorthdal incwm

Mae Cymhorthdal Incwm yn fudd-dal i bobl dan 60 ar incwm isel nad oes rhaid iddynt chwilio am waith. Gweler 'Budd-daliadau ceisio gwaith' os ydych ar gael i weithio.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

an_benefitsandtaxcredits_2.JPGTaflen budd-daliadau lles

Mae yna lawer o fudd-daliadau gwahanol ar gael, hynny’n dibynnu ar eich anghenion a’ch amgylchiadau. Canfyddwch sut y mae’r system fudd-daliadau yn gweithio.


an_benefitsandtaxcredits_3.JPGPwy sydd â hawl i gredydau treth?

Canfyddwch a ydych chi â hawl i gredydau treth, a sut i’w hawlio.


an_benefitsandtaxcredits_4.JPGRwy’n dychwelyd i’m gwaith. A atelir fy holl fudd-daliadau?

Canfyddwch pa fudd-daliadau y gallasech fod â hawl iddynt wedi i chi ddychwelyd i’ch gwaith.


an_benefitsandtaxcredits_5.JPG

Gordalwyd fy mudd-dal. Beth wna i?

Y rheolau ynglŷn ag ad-dalu gordaliadau budd-dal.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau