Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Beth alla I ei wneud os oes angen gofal cartref arnef?

Bydd angen help llaw gyda thasgau cyffredin ar lawer ohonom rywdro yn ystod ein hoes. Os ydych yn hwn, yn wael neu'n anabl, mae gan eich cyngor lleol gyfrifoldeb i'ch helpu i ymdopi â gofalu amdanoch eich hunan trwy 'gofal cymunedol'. Ac fe all y cewch help hefyd os ydych yn gofalu am rywun. Yma, fe eglurwn pa help sydd ar gael, sut i'w gael a faint all gostio i chi.

Gallwch hefyd ganfod gwybodaeth ar gael gofal a chefnogaeth gartref ar wefan Directgov y Llywodraeth.

Ac os credwch bod raid i chi symud i gartref gofal, gallwch ganfod rhagor yma.

Os oes gennych blentyn gydag anghenion arbennig, gweler: arweiniad ar y we i ddod yn fuan.

Pa fath o help sydd ar gael?

Fe all y cewch help gyda thasgau cyffredin . Ac os oes gennych anghenion gofal iechyd, gall y GIG helpu.


nôl i'r dechrau