Skip navigation (access key S)

Access Keys:

ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

  • ਮੁਫਤ, ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

    08001 225 6653ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
  • ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 8.00 ਵਜੇ
  • ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੋਪਹਰ 12.30 ਵਜੇ ਤਕ
  • 4 ਪੈਨੀਆਂ/ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਕਾੱਲਾਂ - ਜਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭੋ

18. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਏ। ਪਰ, ਜੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਥੇ ਉਪਲਬਧ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਿਸਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤੈਅ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ’ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਸੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਦਿਆਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ;
  • ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ; ਅਤੇ
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ (ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾੱਡੀ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ) ਇਹ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੁਣਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਲਈ 08001 225 6653 ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ