Skip navigation (access key S)

Access Keys:

ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

  • ਮੁਫਤ, ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

    08001 225 6653ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
  • ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 8.00 ਵਜੇ
  • ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੋਪਹਰ 12.30 ਵਜੇ ਤਕ
  • 4 ਪੈਨੀਆਂ/ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਕਾੱਲਾਂ - ਜਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭੋ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ

ਸਮੁਦਾਇਕ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਏ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁੱਗਤਾਨ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

08001 225 6653 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ, ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਸੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਉਸਿੰਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 4 ਪੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ


ਵੈਬਸਾਈਟ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਦਾਇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਟੂਲਸ ਵਰਤੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭੋ।


ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ

ਸਮੁਦਾਇਕ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਡ਼ੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।


ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਵੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਖੋਜ, ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਆੱਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਜੇ, ਹਾਉਸਿੰਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ