Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletSut y gall yr heddlu neu gyfreithiwr fy helpu?

Unwaith y byddwch wedi meddwl am y pethau ymarferol y dylech eu gwneud i ymorol eich bod yn ddiogel am y tro, gallwch gymryd rhai camau cyfreithiol i ymorol y gall y gyfraith eich amddiffyn yn y tymor hir.

Gallwch gael help gan y gyfraith droseddol trwy ymwneud â'r heddlu, a chan y gyfraith sifil trwy ymwneud â chyfreithiwr teulu. Mae gennych nifer o ddewisiadau, hynny'n dibynnu ar: beth a ddigwyddodd; beth y dymunwch ei wneud, a; beth allwch chi ei fforddio.

Sut all yr heddlu fy helpu?

Gall yr heddlu weithredu i'ch amddiffyn chi a'ch plant. Gallant wneud hyn trwy arestio eich partner, os yw'r grym ganddynt i wneud hynny, gan ei gadw am ychydig amser (er enghraifft, dros nos).


Sut all cyfreithiwr fy helpu?

Petaech yn cysylltu â chyfreithiwr oherwydd i chi gael eich cam-drin, neu fod ofn cael eich cam-drin arnoch, dylai'r cyfreithiwr eich cynghori ynglwn â'r hyn y gallwch ei wneud, a'r dewisiadau gorau ar gyfer eich sefyllfa.


nôl i'r dechrau