Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

eleafletAlla I gael help os wyf yn gofalu am rywun?

Os ydych yn darparu llawer o ofal ar gyfer oedolyn ac nad ydych yn cael eich talu amdano, fe all bod gennych hawl i gael help a chefnogaeth.

Fe all eich bod â hawl i wasanaethau fyddai'n ysgafnhau eich gofal. Gallai'r rhain gynnwys pethau fel cymorth gyda gwaith tŷ neu newidiadau i'r cartref. Gallai hefyd gynnwys gofal seibiant i'r sawl y gofalwch amdano, fydd yn galluogi'r ddau ohonoch i gael seibiant.  

Mae'r dolennau isod yn egluro sut i ganfod a ydych yn gymwys ar gyfer help ai peidio.

Sut alla i gael help fel gofalwr?

I gael help, dylech gael asesiad gofalwr


Alla i gael unrhyw help ariannol?

Fe all y cewch Lwfans Gofalwr.


nôl i'r dechrau