Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Beth yw cymorth cyfreithiol?

Mae cymorth cyfreithiol yn gymorth gyda chostau cyngor cyfreithiol i bobl na allant ei fforddio.

Os oes angen help arnoch gyda chostau cyngor cyfreithiol, gallwch wneud cais am gymorth cyfreithiol. Mae i chi ei gael ai peidio yn dibynnu ar:

 • y math o broblem sydd gennych;
 • eich incwm (faint a enillwch) a faint o gyfalaf (arian, eiddo, meddiannau) sydd gennych;
 • p’un a oes siawns resymol i chi ennill eich achos ai peidio, ac a yw’n werth yr amser a’r arian fydd eu hangen i ennill.

Ar gyfer pa fath o broblemau y gallaf i gael cymorth cyfreithiol?

Mae cymorth cyfreithiol ar gael ar gyfer llawer math o broblemau cyfreithiol sifil. Achos cyfreithiol sifil yw’r un pan fo gennych anghydfod â pherson, cwmni neu sefydliad arall.

Er enghraifft, gall problem sifil ymwneud â’ch:

 • cartref
 • perthynas (gall eich bod yn gwahanu neu’n ysgaru)
 • arian (gall eich bod yn cael anhawster i gael budd-daliadau).

Gallwch gael cymorth cyfreithiol ar gyfer achosion troseddol hefyd. I ganfod cyfreithiwr i’ch cynrychioli, defnyddiwch ein cyfeiriadur neu galwch ein llinell gymorth.

Rhaid i chi lenwi ‘Cais am Gymorth Cyfreithiol mewn Achos Troseddol’, a roir i chi gan eich cyfreithiwr. Os na lenwch y ffurflen hon, ni fyddwch yn cael cymorth cyfreithiol. Pan ewch at eich cyfreithiwr, dylech fynd â thystiolaeth o’ch incwm gyda chi.

Dylech wneud cais am gymorth cyfreithiol, os medrwch, cyn i chi fynd i’r llys.

Sut alla i gael gwybod a gaf i gymorth cyfreithiol ai peidio?

Gallwch ddefnyddio ein cyfrifydd cymorth cyfreithiol i weld a allwch chi gael cymorth cyfreithiol ar gyfer achos sifil ai peidio.

Ar gyfer achosion troseddol, bydd yn rhaid i chi gael prawf modd. Mae gwefan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yn cynnwys rhagor o wybodaeth ynglŷn â phrofi modd.

Rhagor o wybodaeth

I wybod rhagor am gymorth cyfreithiol, darllenwch ein taflen "Arweiniad Gam-wrth-gam i Gymorth Cyfreithiol" (mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd).

nôl i'r dechrau