Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cymorth gyda PDF

 • Beth ydi PDF?
 • Sut i ddarllen PDF
 • Sut i gadw PDF
 • Eisiau chwilio am wybodaeth mewn PDF?
 • Sut i argraffu PDF
 • PDFau ar gyfer y rhai sydd â nam ar y golwg

Beth yw PDF?

Mae bron y cyfan o'r dogfennau geir ar y wefan hon ar Fformat PDF (Portable Document Format). Defnyddiwn y PDFau oherwydd eu bod mor dda ar gyfer darllen ar sgrin ac argraffu.

I'ch galluogi i agor ffeiliau PDF bydd arnoch angen copi o Adobe Reader yn eich cyfrifiadur. Gellir lawrlwytho'r feddalwedd am ddim oddi ar wefan Adobe ac yno cewch eich tywys drwy'r broses.

Sut i ddarllen PDF

I ddarllen PDF dim ond clicio ar ei ddolen sydd ei angen a bydd yn agor mewn sgrin newydd.

Sut i gadw PDF

I gadw PDF naill ai ewch i File (cornel uchaf chwith), yna Save As. Neu cliciwch ar fotwm ‘save a copy' ar y blwch offer.

A ydych eisiau chwilio am wybodaeth mewn PDF?

Efallai eich bod eisiau cael hyd i wybodaeth benodol heb ddarllen drwy'r ddogfen gyfan. Gallwch wneud hyn trwy chwilio am un gair neu ymadrodd: Mae dwy ffordd o wneud hyn:

 1. Gwasgwch Control + F. Ymddengys blwch bychan ble mae angen i chi roi'r gair neu'r ymadrodd y chwiliwch amdano. Unwaith y byddwch wedi rhoi'r gair gwasgwch enter ar eich bysellfwrdd. Yna gallwch glicio 'Previous' neu 'Next' i'ch galluogi i fynd drwy'r ddogfen.
 2. Cliciwch ar eicon yr ysbienddrych ar y blwch offer. Rhowch y gair neu'r ymadrodd y chwiliwch amdano ac yna clicio ar ‘search'. Bydd rhestr yn dychwelyd i'r sgrin yn dangos ble yr ymddengys y gair neu'r ymadrodd.

Sylwer na fyddwch ond yn gallu chwilio'r ddogfen sy'n agored ar y pryd.

Sut i argraffu PDF

I argraffu dogfen PDF cliciwch y botwm argraffu yn y blwch offer. Gallwch argraffu'r ddogfen gyfan neu dudalennau dewisol.

PDFau ar gyfer rhai â nam ar y golwg

Rydym yn anelu at wneud ein holl PDFau mor hygyrch â phosibl fel y gellir eu defnyddio gyda meddalwedd darllen sgrin.

Os oes gennych fersiwn 7 neu ddiweddarach o'r Adobe Reader, gallwch ddefnyddio eu hychwanegiadau hygyrchedd.

Pe baech â nam ar y golwg golyga hyn y byddai Adobe Reader yn darllen yn uchel ddogfen i chi. I wneud hyn:

 • cadwch gopi o'r PDF ar eich cyfrifiadur
 • rhowch glic dwbl ar y ddogfen i'w hagor yn Adobe Reader
 • ewch i'r ddewislen weledol a defnyddio'r dewis 'read out aloud'.

Efallai y bydd rhai dogfennau (ee dogfennau yn cynnwys tablau cymhleth) yn pallu gweithio. Os cewch anhawster mynd i mewn i ddogfen PDF cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda. Fe wnawn ninnau'n gorau i ddarparu ar eich cyfer fersiwn sy'n cwrdd â'ch anghenion.

Gweler canolfan ffynonellau hygyrchedd Adobe am ragor o wybodaeth.

nôl i'r dechrau