Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Trafnidiaeth ffyrdd a gyrru

Gwybodaeth am deithio ar y ffyrdd. Mae´┐Żn cynnwys y rheolau parthed trethu cerbydau a diogelwch y ffyrdd.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Road safety advicemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Includes tips on using the road safely in certain conditions, and hazards faced by groups of people like motorcyclists and new drivers. Also looks at what the law says about things like tyres, mobile phones and car seats.

  From: Department for Transport - DfT

 • Driving licencesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on driving licences including eligibility for licences, types of licence, driving abroad and common problems with driving licences.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Driving testsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on driving tests including the theory and practical driving tests, fees and making complaints about driving tests.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Motor insurance (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  if you drive your car on the road, or leave it parked in the street, the law says that you must have motor insurance. It's a criminal offence not to insure your vehicle.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Challenging the removal of your vehiclemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  The Traffic Penalty Tribunal decides appeals against parking penalties issued by Civil Enforcement Authorities in England (outside London) and Wales and against bus lane penalties issued by Civil Enforcement Authorities in England (outside London).

  From: Traffic Penalty Tribunal

 • Wheel-clamping on private land (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about wheel-clamping vehicles parked on private land, including licensing requirements for wheel-clampers and when a vehicle can be towed away.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Parking fines (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  How to deal with parking fines (fixed penalties), which can be criminal penalties imposed by the police or civil penalties imposed by the local authority.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • I want to appealmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains the grounds for appeal against parking penalties issued by Civil Enforcement Authorities in England (outside London) and Wales and against bus lane penalties issued by Civil Enforcement Authorities in England (outside London).

  From: Traffic Penalty Tribunal

 • Can I get a blue badge? (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains what help with parking is available to blind or disabled people through the blue badge scheme. Also explains who is entitled to a blue badge and how you apply, and the penalties for misuse.

  From: Department for Transport - DfT

 • Dial UK Factsheet - Transport and travel for disabled peoplemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Guide to transport and mobility issues for disabled people - includes information on concessions, financial assistance, and the blue badge scheme, and driving, as well as your rights when travelling by train, air or boat.

  From: Dial UK

 • Motabilitymae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Details the scheme which enables disabled people who receive the higher rate mobility component of DLA, or the War Pensioners' Mobility Supplement to use their mobility allowance to buy or rent a car, or powered wheelchair.

  From: Motability

 • Transport options for disabled peoplemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Access to transport for disabled people including all forms of public transport also private options like driving and car hire.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Congestion chargingmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about the congestion charge in London.

  From: Transport for London - TfL

 • The Highway Code for cyclistsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  An explanation of the rules and wording found in The Highway Code.

  From: Directgov

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

an_transportandleisure_2.JPG

Problemau ynglŷn â gwyliau

Gwybodaeth ar wyliau, sicrwydd yswiriant teithio, llety a phecynnau gwyliau, yn cynnwys canslo, gorarchebu, oedi, a help i gyflwyno cwynion.


an_transportandleisure_3.jpg

Cludiant cyhoeddus

Gwybodaeth am gludiant cyhoeddus yn cynnwys gwasanaethau bysiau a choetsis, gwasanaethau trenau a rheilffyrdd tanddaearol a thacsis a chabiau bychain, a sut i gwyno.


an_transportandleisure_4.jpg

Dirwyon parcio

Sut i ddelio â dirwyon parcio (cosbau penodedig), a all fod yn gosbau troseddol wedi eu gosod gan yr heddlu neu’n gosbau sifil wedi eu gosod gan yr awdurdod lleol.


an_transportandleisure_5.jpg

Yswiriant teithio

Mae’n egluro beth all gael ei gynnwys dan yswiriant teithio, sut i wneud hawliad, a sut i gwyno petai gennych broblem ynglŷn â hawliad yswiriant.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau