Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Travel insurance (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains what travel insurance can cover, how to make a claim, and how to make a complaint if you have a problem with an insurance claim.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Travel problems - a step by step guidemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains how ABTA can help you if something goes wrong with your holiday arrangements. Includes information about how to use the complaints procedure.

  From: ABTA- The Association of British Travel Agents

 • Frequently asked questions about travelmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Includes how many passports will you need when you take your family abroad on holiday, how much duty-free can you bring back from holiday, whether you can use your mobile phone in the car and how much compensation you may be entitled to if your train is delayed.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Travel abroadmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Up-to-date information for anyone planning a trip overseas. Advice to help you make sure you are well prepared and have a safe holiday.

  From: Foreign and Commonwealth Office

 • Apply for a passportmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Allows UK residents to apply for a new or replacement passport online and provides advice and information as to how you can get a passport quickly if you are leaving the country in 48 hours or more.

  From: Directgov

 • Problems with holidaysmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on holidays, covering travel, accommodation and package holidays, including cancellation, overbooking, delays, and help with making complaints.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Travel abroadmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on passports, visas, medical treatment abroad, driving abroad, customs, and help for people who are in trouble abroad.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Overbooking holidays/travel (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If your holiday plans are changed because the provider of the travel or accommodation has overbooked, you are entitled to claim compensation or a refund from the provider.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Holidaysmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information for people going on holiday, including what to do before you go and if things go wrong, and advice on timeshare and holiday clubs.

  From: Consumer Direct

 • European health insurance card (EHIC)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  The European Health Insurance Card (EHIC) allows you to access state-provided healthcare in all European Economic Area (EEA) countries and Switzerland at a reduced cost or sometimes free of charge.

  From: NHS Choices

 • Back to nature breaksmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about different kinds of holidays or short breaks for older people.

  From: Age UK

 • Tax when bringing in goods from abroadmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If you are planning to travel into the UK, there are rules about what goods you can bring with you without paying duty or VAT in the UK. Some goods are also banned or restricted by law.

  From: HM Revenue & Customs

 • Swine flumae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on how people can protect themselves against swine flu, what to do if you have flu symptoms and advice on travelling to areas with swine flu outbreaks.

  From: Directgov

 • Holiday to your homelandmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about visiting your country of origin, aimed at the over 60s.

  From: Age UK

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

an_transportandleisure_2.JPG

Problemau ynglŷn â gwyliau

Gwybodaeth ar wyliau, sicrwydd yswiriant teithio, llety a phecynnau gwyliau, yn cynnwys canslo, gorarchebu, oedi, a help i gyflwyno cwynion.


an_transportandleisure_3.jpg

Cludiant cyhoeddus

Gwybodaeth am gludiant cyhoeddus yn cynnwys gwasanaethau bysiau a choetsis, gwasanaethau trenau a rheilffyrdd tanddaearol a thacsis a chabiau bychain, a sut i gwyno.


an_transportandleisure_4.jpg

Dirwyon parcio

Sut i ddelio â dirwyon parcio (cosbau penodedig), a all fod yn gosbau troseddol wedi eu gosod gan yr heddlu neu’n gosbau sifil wedi eu gosod gan yr awdurdod lleol.


an_transportandleisure_5.jpg

Yswiriant teithio

Mae’n egluro beth all gael ei gynnwys dan yswiriant teithio, sut i wneud hawliad, a sut i gwyno petai gennych broblem ynglŷn â hawliad yswiriant.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau