Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Heddlu a thor-cyfraith

Beth yw eich hawliau os cawsoch eich stopio neu eich arestio gan yr heddlu? Beth sy'n digwydd os ewch gerbron llys? Beth sy'n digwydd os ydych yn ddioddefwr trosedd? Canfyddwch ragor

Ein dewisiadau rhagorol

an_policeandcrime_4.JPG

Hawliau dioddefwyr a thystion

Mae’n cynnwys gwybodaeth am eich hawl i gael eich amddiffyn, eich hawl i breifatrwydd oddi wrth y cyfryngau, eich hawliau petaech yn dweud wrth yr heddlu am drosedd, a’ch hawliau fel tyst mewn llys.


an_policeandcrime_3.JPG

Delio â’r heddlu(Yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd)

Os oes gennych gŵyn ynglŷn â’r ffordd y mae’r heddlu wedi’ch trin chi (neu rywun arall), mae yna rai pethau y gallwch eu gwneud i ddelio â’r mater. Dysgwch am eich hawliau, ac am y ffyrdd gwahanol y gallwch eu dilyn.


an_policeandcrime_2.JPG

Eich amddiffyniad yn y llysoedd

Os cawsoch eich cyhuddo o droseddu a’ch bod i ymddangos gerbron llys, bydd angen cyfreithiwr arnoch. Canfyddwch beth sy’n digwydd mewn llys fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl.


an_policeandcrime_5.JPG

Gwasanaeth Cynghori Carcharorion

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Carcharorion yn darparu cyngor cyfreithiol a gwybodaeth ar gyfer carcharorion yng Nghymru a Lloegr ynglŷn â’u hawliau. Gallant hefyd ymgymryd â chwynion carcharorion ynglŷn â’u triniaeth yng ngharchar.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau