Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Yng ngorsaf yr heddlu

Yng ngorsaf yr heddlu

Os cawsoch eich arestio, bydd angen cyfreithiwr arnoch. Eich hawl yw cael un. Mae am ddim ac yn annibynnol ar yr heddlu. Gofynnwch i’r heddlu gysylltu ag un ar eich rhan. Bydd y cyfreithiwr yn siarad â chi dros y ffôn a gall y bydd yn dod i orsaf yr heddlu i’ch helpu.

Gallwch ofyn am gyfieithydd i’ch help hefyd.

Cwynion am yr heddlu

Os oes gennych gŵyn ynglŷn â’r ffordd y mae’r heddlu wedi’ch trin chi (neu rywun arall) mae yna rai pethau y gallwch eu gwneud i ddelio â’r mater. Dysgwch am eich hawliau ac am y ffyrdd gwahanol y gallwch eu dilyn.(mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd)

nôl i'r dechrau