Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Gofal yn y cartref

Gwybodaeth am wasanaethau gofal i'ch helpu i fyw gartref yn annibynnol. Mae'n cynnwys asesiad ar gyfer gwasanaethau; addasiadau a chyfarpar; a thaliadau am wasanaethau. Am ofal plant gweler Gofal Awdurdod Lleol

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Help with care in your homemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Most of us want to live independently in our own homes for as long as possible. As we get older, we may need support and assistance to enable us to do so. This can take the form of personal care, making our home more suitable for our needs or financial assistance from benefits or elsewhere.

  From: Age UK

 • Care at homemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If you are finding it difficult to manage living at home, it may be possible for you to get your house adapted so that it is suitable for your needs, or for you to get help so that you can stay in your home. Information on the help you can get, if you will have to pay for it and if so how you can pay for it, and where you can get help and advice.

  From: Shelter

 • Adaptations, improvements and repairs to the homemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains how you can get adaptations or improvements to your home if you have difficulty in moving around the home or managing daily activities.

  From: Alzheimer's Society

 • Disability equipment and how to get itmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information for people over 60 about where to get disability equipment, and what help you can get to pay for it. Gives advice about choosing equipment.

  From: Age UK

 • Equipment to help with disabilitymae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  How you can get necessary equipment, how professionals can help and what equipment might be useful for those with dementia.

  From: Alzheimer's Society

 • Getting needs assessedmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on all aspects of getting needs assessed - if you are finding it difficult to manage at home, you can have an assessment of your needs carried out by the social services department to see what help you may require.

  From: Shelter

 • Self directed support: direct payments, personal budgets and individual budgetsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Self-directed support, including direct payments and personal and individual budgets, is about you having increased control over how the money available for your care and support is spent.

  From: Age UK

 • Direct payments - arranging your own care and servicesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Direct payments are made by councils to people receiving social care services, instead of the council providing the service directly. Find out whether you can get direct payments, what you can and cannot use them for, and how to apply for them.

  From: Directgov

 • Housing supportmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Sometimes, people may need a little help with everyday activities at home. This is known as housing support. Information on what housing support is, who it is for, and how much support you can get.

  From: Shelter

 • What help is available for carers?mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on how to get help with practical tasks, arrange a break from caring, adapt your home and get the most from your GP.

  From: Carers UK

 • Understanding carer's assessmentsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains how carer's assessments take place and what areas of your life you will be encouraged to talk about. It also provides information on how to complain if you feel your assessment has not identified your needs.

  From: Mencap

 • Benefits for carersmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on who can get Carer's Allowance, how much is available and how to claim.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Coming out of hospitalmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  It can be a very worrying time if you are thinking about caring for someone who is coming out of hospital and who can no longer care for themselves in the same way as before. Includes preparing for the person coming home, what to do if you don't think they're ready and what happens once they are home.

  From: Carers UK

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

an_healthandsocialcare_2.JPG

Iechyd meddwl

Gall cael eich cadw mewn ysbyty dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 fod yn brofiad brawychus a dryslyd. Dysgwch am eich hawliau os cedwir chi neu rywun rydych yn ei adnabod dan y weithdrefn mynediad a elwir yn gyffredin yn ‘secsiynu’.


an_healthandsocialcare_3.JPG

Gofal cymunedol

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn ei chael hi’n anodd ymdopi â byw o ddydd i ddydd, fe all y cewch help ar ffurf gofal cymdeithasol. Canfyddwch ragor.


an_healthandsocialcare_4.JPG

Achosion gofal

Eich safle cyfreithiol petai’r gwasanaethau cymdeithasol yn pryderu am les eich plentyn ac yn ystyried dwyn achos gofal.


an_healthandsocialcare_5.JPG

Damweiniau meddygol

Os cawsoch driniaeth feddygol a aeth o chwith neu heb weithio’n iawn, fe all y byddwch yn gallu cael iawndal am eich anafiadau. Canfyddwch ragor.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau