Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Ombwdsmyn ac awdurdodau rheoleiddio

Sut i gwyno am weinyddiad sefydliadau fel eich awdurdod lleol, banciau, asiantau tai, cyfreithwyr, a�r GIG.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Ombudsmenmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Includes what ombudsmen are, how they work, and the outcomes you can get when you take your complaint to the ombudsman.

  From: ADRnow

 • How to use an ombudsmanmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  How to use an ombudsman (in England) to investigate a complaint about maladministration in public and private sector organisations.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Making a complaintmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Complaints service offered by the Local Government Ombudsman in England and Wales.

  From: Local Government Ombudsman

 • Making a complaint to the Housing Ombudsman Servicemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  How to make a complaint. Includes how to find out if you are covered by the scheme, and what conditions you must meet to make a complaint to the Ombudsman. This only applies to England.

  From: Housing Ombudsman Service

 • Your complaint and the ombudsmanmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about the Financial Ombudsman Service, including what kind of complaints they can help you with, how to complain, and what information the ombudsman will need.

  From: Financial Services Ombudsmen

 • Parliamentary and Health Service Ombudsmanmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  How to complain about government departments, their agencies and some other public bodies in the UK (and the NHS in England) if they have not acted properly or fairly or have provided a poor service.

  From: Parliamentary and Health Service Ombudsman

 • Pensions Ombudsmanmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  The Pensions Ombudsman investigates and decides complaints and disputes about the way that pension schemes are run.

  From: Pensions Ombudsman

 • Otelo - Office of the Telecommunications Ombudsmanmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Otelo is a free, independent ombudsman service you can use to deal with complaints about some telephone and internet service providers. Explains what complaints they can deal with.

  From: Otelo - Office of the Telecommunications Ombudsman

 • About the Legal Services Ombudsmanmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If you make a complaint about a lawyer, the Ombudsman will investigate the way that your complaint was dealt with by the lawyer's own professional body.

  From: Legal Services Ombudsman

 • What is the Furniture Ombudsman?mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  The Furniture Ombudsman is the independent standards body for furniture and floorcoverings and is not allied to any retailer or manufacturer. Supporters of The Furniture Ombudsman subscribe to the Code of Practice for the furniture industry, which is underpinned by an independent dispute resolution service.

  From: FIRA

 • Complaintsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  OISC can accept complaints about any person giving immigration advice. Explains who and what you can complain about, how to complain and what happens after you've made a complaint.

  From: Office of the Immigration Services Commissioner - OISC

 • Prisoners - making a complaint (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about how to complain about a problem if you are in prison. Covers the prison complaints procedure, the Independent Monitoring Board and the Prisons and Probation Ombudsman.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • How to enforce your rightsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information and practical advice about taking civil action or complaining if your rights have been affected or violated by government, health services, care services, police, courts and legal services, financial professions, media or public utilities.

  From: Liberty

 • Buying services - further helpmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Organisations which help with consumer problems including mail order, banking and insurance services and property and building services.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • The European Ombudsmanmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  The European Ombudsman investigates complaints about maladministration by institutions and bodies of the European Community. Explains who and what you can complain about, and how to go about making your complaint.

  From: European Ombudsman

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

Dedd hawliau Dynol

Deddf hawliau Dynol

Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn ddeddf bwysig a phellgyrhaeddol sy’n effeithio ar lawer gwedd o’n bywyd. Canfyddwch beth ddywed y Ddeddf a sut mae’n gweithio.


Cyfleoedd cyfartal

Cyfleoedd cyfartal

Ceir llawer o sefyllfaoedd pryd y gellir gwahaniaethu yn eich erbyn, er enghraifft oherwydd eich oed, neu eich rhyw neu oherwydd eich bod yn hoyw neu’n lesbiaidd. Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.


Niwed corfforol

Niwed corfforol

Os cawsoch niwed oherwydd bod rhywun yn esgeulus (gwnaethant rywbeth na ddylent, neu ni wnaethant rywbeth y dylent fod wedi ei wneud), fe all y byddwch yn gallu cael iawndal. Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os niweidiwyd chi yn y modd yma.


Ffyrdd amgen i lys

Ffyrdd amgen i lys

Gall mynd i lys i ddatrys problem fod yn ddrud, dirdynnol a gall gymryd amser. Ond mae yna ffyrdd eraill o ddelio â llawer math o gwynion. Canfyddwch ragor am hyn.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau