Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Gwahaniaethu ar sail anabledd

Gwybodaeth am eich hawl i beidio â chael eich trin yn annheg yn y gweithle oherwydd anabledd.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Disability discriminationmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Disability definition and taking action on disability discrimination in employment, access to goods and services, education, public transport. Gives organisations that can help.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • The law about disability discriminationmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If you are disabled, or have had a disability, the Disability Discrimination Act (DDA) makes it unlawful for you to be discriminated against in certain situations. Explains the legal definition of disability and what the law means by disability discrimination.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Your rights and the Disability Discrimination Act (DDA)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  An introduction to your rights under the Disability Discrimination Act (DDA), a piece of legislation that promotes civil rights for disabled people and protects disabled people from discrimination.

  From: Directgov

 • Access to servicesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  It is against the law for service providers to treat you less favourably because of a disability, and they must make ?reasonable adjustments? for you, such as giving you extra help or changing the way they provide their services.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Access to everyday servicesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  The Disability Discrimination Act (DDA) gives disabled people important rights of access to everyday services. Service providers have an obligation to make reasonable adjustments to premises or to the way they provide a service.

  From: Directgov

 • Rights of access to health and social caremae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Disabled people share the same general rights of access to health and social care as other people, but there are also some special provisions under the Disability Discrimination Act.

  From: Directgov

 • Disability in educationmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If you are a disabled pupil or student at school or in higher or further education, or if you are a prospective pupil or student and think you have been discriminated against, you may be able to challenge this under the Disability Discrimination Act (DDA).

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Learning and your rightsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  The Special Educational Needs and Disability Act 2001 amended the Disability Discrimination Act 1995 to make unjustified discrimination by education providers against disabled pupils, students and adult learners unlawful. The Disability Discrimination Act 2005 took things further, giving most public authorities a positive duty to promote disability equality.

  From: Directgov

 • Disability discrimination in educationmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains the duties of schools and local education authorities to ensure disabled students are not discriminated against in terms of admission to the school or the education they receive. Also applies to colleges and universities.

  From: Liberty

 • Making reasonable adjustmentsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  In most circumstances, service providers must make reasonable adjustments to remove any barriers ? physical or otherwise ? that could make it difficult or impossible for disabled customers to use their services .

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Your human rights - a guide for disabled peoplemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on how disabled people can use their human rights to challenge bad treatment.

  From: British Institute of Human Rights

 • Guidance: Equality Act 2017mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Here you will find guidance and good practice to help you understand and use forthcoming Equality Act law. Includes guidance for employers, workers, service users and service providers.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

Dedd hawliau Dynol

Deddf hawliau Dynol

Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn ddeddf bwysig a phellgyrhaeddol sy’n effeithio ar lawer gwedd o’n bywyd. Canfyddwch beth ddywed y Ddeddf a sut mae’n gweithio.


Cyfleoedd cyfartal

Cyfleoedd cyfartal

Ceir llawer o sefyllfaoedd pryd y gellir gwahaniaethu yn eich erbyn, er enghraifft oherwydd eich oed, neu eich rhyw neu oherwydd eich bod yn hoyw neu’n lesbiaidd. Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.


Niwed corfforol

Niwed corfforol

Os cawsoch niwed oherwydd bod rhywun yn esgeulus (gwnaethant rywbeth na ddylent, neu ni wnaethant rywbeth y dylent fod wedi ei wneud), fe all y byddwch yn gallu cael iawndal. Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os niweidiwyd chi yn y modd yma.


Ffyrdd amgen i lys

Ffyrdd amgen i lys

Gall mynd i lys i ddatrys problem fod yn ddrud, dirdynnol a gall gymryd amser. Ond mae yna ffyrdd eraill o ddelio â llawer math o gwynion. Canfyddwch ragor am hyn.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau