Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Llysoedd a thribiwnlysoedd

Gwybodaeth am y gwahanol lysoedd a thribiwnlysoedd yn cynnwys yr Uchel Lys, llys ynadon, llysoedd sirol, Llys Apêl a Thŷ�r Arglwyddi.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Introduction to the judicial systemmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  The UK has three legal systems and three systems of criminal justice. Explains how they work.

  From: Directgov

 • Courts of lawmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on the court system covering the county court, magistrates court, Crown Court, High Court and Court of Appeal. (Applies in England only)

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Court findermae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information including courts' addresses and facilities, opening hours, contact details, how to get there.

  From: HMCS- Her Majesty's Courts Service

 • The County Courtmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Includes information on the kinds of issues dealt with by county courts.

  From: HMCS- Her Majesty's Courts Service

 • County court judgmentsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on how a county court judgment, including paying your judgment and how it may affect your credit status.

  From: HMCS- Her Majesty's Courts Service

 • The Tribunals Servicemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Gives information about the different types of tribunals, and links to their websites.

  From: Tribunals Service

 • Court of Appealmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  The Court of Appeal consists of two divisions; the Civil Division and Criminal Division.

  From: HMCS- Her Majesty's Courts Service

 • The Supreme Courtmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  The Supreme Court is the final court of appeal in the UK for civil cases. It hears appeals in criminal cases from England, Wales and Northern Ireland. It hears cases of the greatest public or constitutional importance affecting the whole population.

  From: The Supreme Court

 • Inquest proceduremae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Includes information on your right to take part in an inquest, access to documents and reports, and what the different verdicts mean.

  From: Liberty

 • Young people and the lawmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Rights of children and young people in criminal and civil proceedings including information on police custody, witnesses and the legal help scheme.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Small claimsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Small claims procedure, including information on taking a case through the procedure, appeals and enforcement of court orders.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Court forms and guidancemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  This service provides a list of forms and leaflets that are supplied by Her Majesty's Court Service to the public.

  From: HMCS- Her Majesty's Courts Service

 • What happens when your mortgage lender takes you to court?mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on what a lender must do before seeking possession, including pre-action protocols, and decisions a court can make. (Applies in England only)

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Your mortgage lender takes you to court - how to prepare for the court hearingmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on what to do before a possession hearing, information to take to court, who can accompany you and what will happen during the hearing.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • I want to appealmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains the grounds for appeal against parking penalties issued by Civil Enforcement Authorities in England (outside London) and Wales and against bus lane penalties issued by Civil Enforcement Authorities in England (outside London).

  From: Traffic Penalty Tribunal

 • The Welsh languagemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about the Welsh Language Act 1993, translation services, Welsh language education and the right to use Welsh in court.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Jury service - Frequently asked questionsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Answers questions including can you be excused from jury service, how long will jury service last, and will you get paid for being on jury service.

  From: Criminal Justice System

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

Dedd hawliau Dynol

Deddf hawliau Dynol

Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn ddeddf bwysig a phellgyrhaeddol sy’n effeithio ar lawer gwedd o’n bywyd. Canfyddwch beth ddywed y Ddeddf a sut mae’n gweithio.


Cyfleoedd cyfartal

Cyfleoedd cyfartal

Ceir llawer o sefyllfaoedd pryd y gellir gwahaniaethu yn eich erbyn, er enghraifft oherwydd eich oed, neu eich rhyw neu oherwydd eich bod yn hoyw neu’n lesbiaidd. Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.


Niwed corfforol

Niwed corfforol

Os cawsoch niwed oherwydd bod rhywun yn esgeulus (gwnaethant rywbeth na ddylent, neu ni wnaethant rywbeth y dylent fod wedi ei wneud), fe all y byddwch yn gallu cael iawndal. Canfyddwch beth allwch chi ei wneud os niweidiwyd chi yn y modd yma.


Ffyrdd amgen i lys

Ffyrdd amgen i lys

Gall mynd i lys i ddatrys problem fod yn ddrud, dirdynnol a gall gymryd amser. Ond mae yna ffyrdd eraill o ddelio â llawer math o gwynion. Canfyddwch ragor am hyn.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau