Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Tâl

Eich hawl i dalu dan eich cytundeb cyflogaeth; yr isafswm cyflog cenedlaethol; cyflogau gweithwyr amaethyddol; beth ellir ei ddidynnu o�ch cyflog; a�ch hawl i dâl cyfartal.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Rights to paymae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on pay including the right to pay under an employment contract, the national minimum wage, wages for agricultural workers and deductions from pay.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Paymae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Includes your rights to pay if you've quit your job, been made redundant, or are off sick, how much you are entitled to, and when you should be paid.

  From: WorkSMART - TUC

 • National Minimum Wagemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Gives current rates and details about the National Minimum Wage.

  From: Directgov

 • Equal pay (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains about the right to equal pay, and what to do if you believe that you are not being paid equally. Includes part time workers, pregnancy and maternity and occupational pensions.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Pay and benefitsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If you are doing the same work as someone else, you have the right to be paid the same as that person. Information on pay rates, pay structures and benefits in kind.

  From: Equality and Human Rights Commission

 • Employer withholds your pay (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains the deductions that can be made from pay and what you can do if your employer has withheld your pay.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Sickness at work (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on taking time off work if you are sick; covering employer's refusal to pay, sickness whilst on leave and dismissal whilst sick.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Working life and family-friendly policiesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Covers flexible working for parents, caring for children, teleworking, maternity leave and pay, paternity leave and pay, adoption leave, dependants' leave, parental leave and childcare provision.

  From: WorkSMART - TUC

 • Parental rights at workmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Right to maternity leave, paternity leave, adoption leave, statutory maternity pay, statutory paternity pay and statutory adoption pay and right to ask for flexible working after the birth of the baby.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Tax refundsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Tax refunds, and information on the circumstances in which overpayments of tax can be refunded including rebates following a death, leaving a job and becoming unemployed.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

Beth all fy nghyflogwr ei dynnu o fy nghyflog?Beth all fy nghyflogwr ei dynnu o fy nghyflog?

Atebwch ie neu nage i'n cwestiynau a chanfyddwch beth yw eich hawliau a beth allwch chi ei wneud nesaf.


CyflogaethCyflogaeth (Yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd)

Eich hawliau cyfreithiol pan fyddwch yn gweithio, yn cynnwys yr hyn sydd yn rhaid i'ch cyflogwr ei wneud i chi, a sut y dylai ymddwyn tuag atoch.


Hawliau ar gyfer pobl anabl

Hawliau ar gyfer pobl anabl

Nid oes raid i chi ddioddef gwahaniaethu nac aflonyddu oherwydd bod gennych anabledd. Canfyddwch beth yw eich hawliau cyfreithiol, a beth i'w wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.


Gwahaniauethu ar sail hil

Gwahaniaethu ar sail hil

Nid oes raid i chi ddioddef gwahaniaethu nac aflonyddu oherwydd lliw eich croen neu oherwydd eich grŵp ethnig. Canfyddwch beth yw eich hawliau cyfreithiol, a beth i'w wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau