Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Hawliau gweithwyr

Eich hawliau yn y gwaith i gael chwarae teg, i gael amser i ffwrdd am resymau penodol, i gael eich trin yn deg a derbyn triniaeth arbennig pan fyddwch yn feichiog.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Basic rights at workmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Rights at work including time off work, health and safety, trade unions, harassment and discrimination, Sunday working and notice.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Your rights at workmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains employment law. Includes pay and contracts of employment, working life and family-friendly policies, trouble at work, agencies, part timers, young workers, and enforcing your rights.

  From: WorkSMART - TUC

 • Employmentmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Frequently asked questions about employment.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Pay and work rights helplinemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information and advice on the National Minimum Wage, Agricultural Minimum Wage, working time, employment agencies or gangmasters.

  From: Directgov

 • Parental rights at workmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Right to maternity leave, paternity leave, adoption leave, statutory maternity pay, statutory paternity pay and statutory adoption pay and right to ask for flexible working after the birth of the baby.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • National Minimum Wagemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Gives current rates and details about the National Minimum Wage.

  From: Directgov

 • Caring and workmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains what support is available to help you juggle caring and work. Also looks at what your options are if you decide to leave work to care full time, or if you want to return to work after caring.

  From: Carers UK

 • Young people and employmentmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Includes information on compulsory school age and employment rules for children and young people including permitted working hours and specific jobs such as babysitting and bar work.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Young workersmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains what rights you have at work, and how to make sure you are being treated properly by your employer.

  From: Advicenow

 • Bullying at workmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Bullying doesn't only happen to school kids, it shows its face in the workplace too. Information on what bullying is and how to combat it.

  From: TheSite

 • Migrant workers (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on who is a migrant worker, rights at work for migrant workers and problems with employment agencies and gangmasters.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Working in the UK (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  This leaflet is for people coming to work in the UK from the eight new member countries of the European Union. It gives information about your legal rights while you work here.

  From: WorkSMART - TUC

 • Agency workersmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Everyone at work has some basic rights. Answers frequently asked questions on terms and conditions for agency workers.

  From: WorkSMART - TUC

 • Monitoring at workmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on employer?s right to monitor activities at work including phone and email communications and the use of CCTV.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Sickness at work (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on taking time off work if you are sick; covering employer's refusal to pay, sickness whilst on leave and dismissal whilst sick.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Monitoring and internet policiesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Answers frequently asked questions about monitoring of your work by your employer and the legal position regarding the monitoring of your email and internet usage by your employer. Also gives some useful tips about what to do if you are worried about your internet usage at work.

  From: WorkSMART - TUC

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

Beth all fy nghyflogwr ei dynnu o fy nghyflog?Beth all fy nghyflogwr ei dynnu o fy nghyflog?

Atebwch ie neu nage i'n cwestiynau a chanfyddwch beth yw eich hawliau a beth allwch chi ei wneud nesaf.


CyflogaethCyflogaeth (Yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd)

Eich hawliau cyfreithiol pan fyddwch yn gweithio, yn cynnwys yr hyn sydd yn rhaid i'ch cyflogwr ei wneud i chi, a sut y dylai ymddwyn tuag atoch.


Hawliau ar gyfer pobl anabl

Hawliau ar gyfer pobl anabl

Nid oes raid i chi ddioddef gwahaniaethu nac aflonyddu oherwydd bod gennych anabledd. Canfyddwch beth yw eich hawliau cyfreithiol, a beth i'w wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.


Gwahaniauethu ar sail hil

Gwahaniaethu ar sail hil

Nid oes raid i chi ddioddef gwahaniaethu nac aflonyddu oherwydd lliw eich croen neu oherwydd eich grŵp ethnig. Canfyddwch beth yw eich hawliau cyfreithiol, a beth i'w wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau