Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Treth incwm

Y rheolau ynglŷn â thalu treth ar ystad (yr hyn sy�n eiddo i rywun) person yn dilyn ei farwolaeth.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Income tax - the basicsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Income Tax is a tax on income. Not all income is taxable - and you're only taxed on 'taxable income' above a certain level. Even then, there are other reliefs and allowances that can reduce your Income Tax bill - and in some cases mean you have no tax to pay.

  From: Directgov

 • The Pay As You Earn (PAYE) systemmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on the PAYE system for paying income tax including how tax is calculated. It explains the system of self assessment.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Income taxmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about income tax and how it is calculated and collected.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Taxable and non-taxable incomemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explanation of income which is taxable, income which is tax free and income which is exempt from tax.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Income tax allowancesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Covers the amount of tax allowances for the current year and the last six years, including personal allowances, children?s tax credit, blind person?s allowance.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Income tax ratesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Covers the percentage rates of income tax for the current year and the last six years, and explains how to calculate the tax.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Tax reliefsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on tax reliefs, including which expenses employees can deduct from taxable earnings. The information does not cover self-employed people.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Tax returnsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Guide to tax returns, including who needs to complete a tax return, completing the form, the deadline for returning the form and errors on the form.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Income tax arrears (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on dealing with income tax arrears, including contacting HM Revenue and Customs (HMRC).

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Tax refundsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Tax refunds, and information on the circumstances in which overpayments of tax can be refunded including rebates following a death, leaving a job and becoming unemployed.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Pay As You Earn - common problemsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on problems with PAYE including starting and leaving jobs, losing a P45, changes in circumstances, and how to deal with a tax problem.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Migrant workers - tax and national insurance (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information for migrant workers, on tax and national insurance (NI) issues, covering deductions from wages, applying for an NI number, tax refunds and using wage slips to prove that an employer has passed on money deducted to HM Revenue and Customs.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Pensioners - Taxable and Tax Free Incomemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Detailed and specific information on the most common types of income that pensioners may receive and how this income is taxed.

  From: Low Incomes Tax Reform Group

 • Tax - the basics for studentsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Detailed and specific information on tax for students, how you calaculate your income tax, and how income tax effects the different types of income students may receive.

  From: Low Incomes Tax Reform Group

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

an_debtmoneyandtax_2.jpg

Offeryn rheoli dyled

Defnyddiwch ein offeryn rheoli dyled i gael cyngor ar ddyled am ddim ac yn ddiduedd.


an_debtmoneyandtax_3.JPG

Delio â dyled

Eich hawliau cyfreithiol pan fo gennych ddyledion, a’r amddiffyniad sydd gennych rhag pobl sy’n hawlio arian oddi arnoch.


an_debtmoneyandtax_4.JPG

Beth ydi pwerau beilïod a chasglwyr dyledion?

Eich hawliau wrth ddelio â beilïod neu gasglwyr dyledion.


an_debtmoneyandtax_5.JPGSut alla i ddelio â’m hôl-ddyledion treth Cyngor?

Yr hyn allwch ei wneud pan fyddwch ar ôl gyda thalu eich treth Cyngor.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau