Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Treth cyngor

Y rheolau ynglŷn â thalu treth gyngor, a ddisodlodd y dreth gymuned. Mae�n cynnwys sut y prisir eich eiddo a phwy sydd â hawl i ostyngiadau ac esemptiadau.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Council taxmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on council tax including valuation bands, discounts and reductions, how to pay, arrears and the appeals system.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Council Taxmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Check your current council tax band and find out how much you will pay. Includes information about how your property has been valued, how to appeal, when home improvements may increase your council tax banding, and arrangements for people with disabilities.

  From: Valuation Office Agency

 • Council Taxmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Links to a factsheet which explains the banding system for Council Tax for people over 60, exemptions and discounts, and who has to pay it. Also gives some brief information about claiming Council Tax Benefit.

  From: Age UK

 • Council tax appealsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on what to do if If you think that the council has made a mistake with your council tax bill, and how you can ask the council to look at the bill again.

  From: Shelter

 • Council tax exemptionsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  In certain circumstances you may not have to pay council tax. Read more about this to find out if you are eligible and how to arrange it with the council.

  From: Shelter

 • Council tax discountsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  You may be able to get a discount on your council tax bill if you live alone or with someone who is exempt from paying council tax. Find out more about getting a discount, with links to information on who is exempt.

  From: Shelter

 • Help with your council tax - council tax benefitmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on council tax benefit and second adult rebate including who can claim, how to claim, disputes, appeals and backdating.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Bailiffs and council taxmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains your rights if bailiffs come to your home to try and collect council tax arrears. It explains what you should do, what the bailiffs are allowed to do, and how to complain if a bailiff acts illegally.

  From: National Debtline

 • Council tax benefitmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  A guide to claiming help with Council tax for people over 60. Gives examples to show how these benefits are calculated.

  From: Age Concern

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

an_debtmoneyandtax_2.jpg

Offeryn rheoli dyled

Defnyddiwch ein offeryn rheoli dyled i gael cyngor ar ddyled am ddim ac yn ddiduedd.


an_debtmoneyandtax_3.JPG

Delio â dyled

Eich hawliau cyfreithiol pan fo gennych ddyledion, a’r amddiffyniad sydd gennych rhag pobl sy’n hawlio arian oddi arnoch.


an_debtmoneyandtax_4.JPG

Beth ydi pwerau beilïod a chasglwyr dyledion?

Eich hawliau wrth ddelio â beilïod neu gasglwyr dyledion.


an_debtmoneyandtax_5.JPGSut alla i ddelio â’m hôl-ddyledion treth Cyngor?

Yr hyn allwch ei wneud pan fyddwch ar ôl gyda thalu eich treth Cyngor.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau