Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Morgeisi

Y mathau o fenthyciad y gallwch eu defnyddio i brynu tŷ neu fflat a thalu amdano dros gyfnod hir. Diogelir y benthyciad ar yr eiddo, sy�n golygu y gall y sawl sy�n rhoi benthyg y morgais fynd i�r llys i�ch troi allan os nad ydych yn ad-dalu�r taliadau, neu os ydych yn torri amodau y cytundeb morgais.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Mortgagesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Straightforward information about all aspects of mortgages, including how mortgages work, problems getting a mortgage, and switching mortgages.

  From: Shelter

 • How mortgages workmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains the different repayment and interest options that are available for you if you need a mortgage. Also covers joint mortgages, mortgage protection and government standards on charges, access and terms. (England only)

  From: Shelter

 • Just the facts about mortgagesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains the different types of mortgages you can get, tells you how to get one, and answers some of the questions you may have.

  From: Money Made Clear

 • Choosing a mortgagemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  When shopping around for a mortgage, it's important to get good advice. Think about your financial situation in advance and ask your financial adviser some key questions. This page only applies to England.

  From: Shelter

 • Applying for a mortgagemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  You need to work out how much you can afford to borrow. Once you've done this it's a good idea to apply for a mortgage early, so you can act quickly when you find a property you like. This page only applies to England

  From: Shelter

 • Endowment mortgagesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  A guide on what to do if you are worried that your endowment won't pay off your mortgage. Also explains how to make a complaint.

  From: Money Made Clear

 • Money made clear - comparison tablesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  You can use these tables to compare similar financial products such as mortgages, savings accounts and personal pensions.

  From: Money Made Clear

 • Endowment shortfallsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If you have been told that your endowment policy may not pay off your mortgage at the end of its term, you may be able to make a complaint and get compensation.(Applies in England only)

  From: Shelter

 • Mortgage arrearsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  You could have problems paying your mortgage for many different reasons such as the end of a relationship, the loss of a job, or unexpected expenses such as having a baby. If you have financial problems, you need to act quickly. This page applies to England.

  From: Shelter

 • Just the facts about what to do when you can't pay your mortgage (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains what you can do if you can't pay your mortgage, sets out what help is available and answers some of the questions you may have.

  From: Money Made Clear

 • Mortgage rescue schemesmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on schemes which help homeowners who are struggling to pay their mortgage, including private and government-run schemes and those run by social landlords, and where to find financial advice.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Negative equity - what can i do if i want to move house?mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains what negative equity is and what you may be able to do about it, with the agreement of your mortgage lender, if you need to move.

  From: National Debtline

 • Help with mortgage interestmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If you are claiming certain benefits, you may be able to get help with your housing costs, including mortgage interest and interest on loans you have taken out for repairs or improvements. This type of help is often referred to as support for mortgage interest (SMI) or income support mortgage interest (ISMI) payments.

  From: Shelter

 • Help with mortgage costs if you're out of workmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Help with mortgage costs if you're out of work including which benefits you must be getting to get help with your mortgage, how much of your mortgage costs can be paid and whether you can get your mortgage costs paid straight away.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Complaints about lendersmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If you own your home and have a mortgage, you can complain about your bank, building society or mortgage lender if you think you have been treated unfairly. This page only applies to England.

  From: Shelter

 • Changing your mortgagemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  If you already have a mortgage, you may want to switch to a different mortgage or (a different lender) to get a better deal. This may save you money, and it may be possible to arrange temporary or long term changes. This page only applies to England.

  From: Shelter

 • Coming off a fixed-rate mortgagemae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about coming off a fixed-rate mortgage in the near future.

  From: Money Advice Trust

 • Just the facts about equity release schemes (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about equity release schemes, which allow older people to use the value of their home to raise additional income or a cash lump sum.

  From: Money Made Clear

 • Selling your property to clear your mortgage debtsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information about selling your property to clear your mortgage debt including handing back the keys and making up a shortfall following the sale.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • What happens when your mortgage lender takes you to court?mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on what a lender must do before seeking possession, including pre-action protocols, and decisions a court can make. (Applies in England only)

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

an_debtmoneyandtax_2.jpg

Offeryn rheoli dyled

Defnyddiwch ein offeryn rheoli dyled i gael cyngor ar ddyled am ddim ac yn ddiduedd.


an_debtmoneyandtax_3.JPG

Delio â dyled

Eich hawliau cyfreithiol pan fo gennych ddyledion, a’r amddiffyniad sydd gennych rhag pobl sy’n hawlio arian oddi arnoch.


an_debtmoneyandtax_4.JPG

Beth ydi pwerau beilïod a chasglwyr dyledion?

Eich hawliau wrth ddelio â beilïod neu gasglwyr dyledion.


an_debtmoneyandtax_5.JPGSut alla i ddelio â’m hôl-ddyledion treth Cyngor?

Yr hyn allwch ei wneud pan fyddwch ar ôl gyda thalu eich treth Cyngor.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau