Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Casglu dyledion

Ffordd o ddelio â dyledion na allwch eu talu. Mae�n cynnwys yr hyn sy�n digwydd pan fyddwch yn cofnodi eich deiseb eich hun neu pan wneir chi�n fethdalwr.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

 • Bailiffsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  These pages tell you more about what to do if you get a visit from bailiffs, including when you'll have to let them into your home, what bailiffs can and can't do, your rights if a bailiff calls at your home and what happens if a bailiff takes your things.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Debt management planmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  A Debt Management Plan (DMP) is an affordable repayment programme set up, for free, by National Debtline and managed by an independent company. Explains who can use the service and how it works.

  From: National Debtline

 • Help with debtmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains how to seek help with debt problems, including information on organisations which may be able to provide help.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • What happens if you are taken to court for money you owe (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on what happens if you are taken to court because you owe money; it explains the court procedures and how to challenge the claim.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Frequently asked questions about debtmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Answers questions such as 'my debts are getting out of control, what can I do?'.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Bailiffs (PDF)mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on when bailiffs can be used, on their powers to enter your house and take away goods, and on how to complain.

  From: Adviceguide from Citizens Advice

 • Bailiffs and council taxmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains your rights if bailiffs come to your home to try and collect council tax arrears. It explains what you should do, what the bailiffs are allowed to do, and how to complain if a bailiff acts illegally.

  From: National Debtline

 • Full and final settlement offersmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains what full and final settlement offers are and when they may be a useful way out of debt. Also contains a sample letter to help you write to your creditors.

  From: National Debtline

 • How to deal with Hire Purchase debtmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains what Hire Purchase is, and what to do if you fall behind with payments on a Hire Purchase agreement. Explains your rights and the rights of your creditors.

  From: National Debtline

 • What if a creditor refuses my offer of payment?mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on tactics. Includes sample letters that you can use to write to creditors who have refused your offer of payment, or who have refused to freeze the interest on your account.

  From: National Debtline

 • Administration ordersmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Explains what an administration order is, and its advantages. Covers how you apply, the process and what happens after you've made an application.

  From: National Debtline

 • Harassment by creditorsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  It is against the law for creditors to harass the people who owe them money. Explains the law, and how to deal with harassment by your creditors.

  From: National Debtline

 • County court judgmentsmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Information on how a county court judgment, including paying your judgment and how it may affect your credit status.

  From: HMCS- Her Majesty's Courts Service

 • How to deal with business debtmae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd

  Outlines the types of debt you may have if you had a small business and have stopped trading or have been self-employed. Gives contacts for further advice.

  From: National Debtline

 • Darparwyd y dolennau gan Advicenow Gwefan annibynnol ddi-elw yw Advicenow sydd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hawliau a materion cyfreithiol. Mae'r dolennau a ddarparwyd gan Advicenow wedi'u dewis yn ofalus o dros 200 o wefannau o'r DU gan gynghorwyr profiadol.

Ein dewisiadau rhagorol

an_debtmoneyandtax_2.jpg

Offeryn rheoli dyled

Defnyddiwch ein offeryn rheoli dyled i gael cyngor ar ddyled am ddim ac yn ddiduedd.


an_debtmoneyandtax_3.JPG

Delio â dyled

Eich hawliau cyfreithiol pan fo gennych ddyledion, a’r amddiffyniad sydd gennych rhag pobl sy’n hawlio arian oddi arnoch.


an_debtmoneyandtax_4.JPG

Beth ydi pwerau beilïod a chasglwyr dyledion?

Eich hawliau wrth ddelio â beilïod neu gasglwyr dyledion.


an_debtmoneyandtax_5.JPGSut alla i ddelio â’m hôl-ddyledion treth Cyngor?

Yr hyn allwch ei wneud pan fyddwch ar ôl gyda thalu eich treth Cyngor.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau