Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Credyd

Eich hawliau pan yn benthyca arian neu yn prynu nwyddau trwy fenthyciad neu drefniant credyd.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

an_debtmoneyandtax_2.jpg

Offeryn rheoli dyled

Defnyddiwch ein offeryn rheoli dyled i gael cyngor ar ddyled am ddim ac yn ddiduedd.


an_debtmoneyandtax_3.JPG

Delio â dyled

Eich hawliau cyfreithiol pan fo gennych ddyledion, a’r amddiffyniad sydd gennych rhag pobl sy’n hawlio arian oddi arnoch.


an_debtmoneyandtax_4.JPG

Beth ydi pwerau beilïod a chasglwyr dyledion?

Eich hawliau wrth ddelio â beilïod neu gasglwyr dyledion.


an_debtmoneyandtax_5.JPGSut alla i ddelio â’m hôl-ddyledion treth Cyngor?

Yr hyn allwch ei wneud pan fyddwch ar ôl gyda thalu eich treth Cyngor.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau