Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cwynion

Os oes gennych gwyn am y gwasanaeth a gawsoch gan sefydliad gyda Nod Ansawdd y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol dylech:

Gall y sefydliadau islaw hefyd fedru helpu:


Dulliau eraill i gysylltu â ni

Ysgrifennwch at:

Cyngor Cyfreithiol Cymunedol
Gurkha Free Legal Advice
Exchange Tower
2 Harbour Exchange Square
London
E14 9GE

nôl i'r dechrau