Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cynghorydd Budd-daliadau

Gwelwch Bob Offer Cyngor Gwelwch Bob Offer Cyngor

Cynghorydd Budd-daliadau

Defnyddiwch y Cynghorydd Budd-daliadau ar Directgov i:

  • edrych pa fudd-daliadau y gallech efallai eu cael
  • ael amcangyfrif o beth a allai fod ar gael
  • gymharu amcangyfrifon os bydd eich sefyllfa’n newid
  • lawr lwytho/argraffu’ch canlyniadau

nôl i'r dechrau