Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Dirwyon Llys Ynadon

Gwelwch Bob Offer Cyngor Gwelwch Bob Offer Cyngor

A oes gennych chi ddirwy llys ynadon?

Os dyfarnodd llys ynadon chi'n euog o drosedd gall eich dirwyo, y ddirwy honno i'w thalu i'r llys. Os na thalwch y ddirwy, gall y llys godi gwarant atafaelu. Rhydd y warant hon yr hawl i feili atafaelu pethau sy'n eiddo i chi, a werthir wedyn i glirio'ch dyled.
(Sylwer: nid yw troseddau yn cynnwys peidio talu treth gyngor neu gynnal plant.)

Am ragor o wybodaeth am warantau, cliciwch yma

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r hyn ydy dirwyon llys ynadon, cliciwch yma

nôl i'r dechrau