Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Ffoniwch fi’n ôl

Petaech yn dymuno cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim, gallwn eich ffonio’n ôl ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Ffurflen ffoniwch fi’n ôl

Pryd y byddech yn dymuno i ni eich ffonio?
Rydym ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener 9am-8pm a Dydd Sadwrn 9am-12.30pm.

Gallwch hefyd galw ni ar 08001 225 6653. Nid yw galwadau'n costio dim mwy na 4c y funud o linell dir gan BT. Mae galwadau o ffonau symudol fel arfer yn costio mwy.

Pan rydych chi'n galw ni neu pan rydyn ni'n galw chi'n ôl,cysylltydd fydd y person cyntaf fydd yn siarad â chi. Nid ydynt wedi cael hyfforddiant cyfreithiol ond byddant yn gofyn cwestiynau ynglŷn â’ch problem i ganfod pa fath o wybodaeth a chyngor y mae arnoch ei angen.

Darganfyddwch mwy am ein gwasanaeth ffôn and beth sydd yn digwydd pan ffoniwch.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael ond yn unig os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr.

nôl i'r dechrau